Στο Littles συμμετέχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2.5 ετών έως Νηπιαγωγείο.

Project-based learning / Move forward – go back – move forward again

Μέσα από τη μέθοδο project, δηλαδή την έρευνα ενός θέματος σε βάθος, καλλιεργείται η κριτική σκέψη των παιδιών.Όταν τα παιδιά εργάζονται σε μικρές ομάδες με project ερευνούν, εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες, λαμβάνουν αποφάσεις και επιλέγουν καθόλη τη διάρκεια της εργασίας.Τότε το ενδιαφέρον τους είναι πλήρως ενεργοποιημένο και επικεντρωμένο και μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν.«Δεν έχει τόση σημασία αν θα παραχθεί στο τέλος κάποιο προϊόν και ποια μορφή θα έχει.Έχει μεγαλύτερη σημασία ο δρόμος που οδηγεί σ’ αυτό, γιατί από εκεί πηγάζει η μόρφωση.»(Karl Frey)

Tο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα προσεγγίζει τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Τέχνη μέσα από τη διαθεματικότητα, με κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες, δίνοντας στα παιδιά το κίνητρο να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και της οικοδόμησης της γνώσης.

  • Πρόγραμμα Αγγλικών
  • Μουσικοκινητική αγωγή
  • Atelier εικαστικών
  • Θεατρικό παιχνίδι
  • Μαγειρικές εμπειρίες
  • Κηπουρική
  • Δανειστική βιβλιοθήκη
  • Τεχνολογία
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις | εκδρομές
  • Προαιρετικές δραστηριότητες

We are family!

Ενθαρρύνουμε τους γονείς να είναι συνεργάτες των παιδιών τους αλλά και δικοί μας.Με τη συμμετοχή τους σε διάφορες πτυχές του προγράμματος, αποτελούν και εκείνοι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του Littles.

Littles Team/Meeting of minds

Οι άνθρωποί μας είναι το πλεονέκτημά μας.H ομάδα του Littles αποτελείται από παιδαγωγούς με εμπειρία στην εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας και επιπρόσθετα πλαισιώνεται από ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες ανά τομέα προγράμματος.Θέλετε να γνωριστούμε?