Παιδικός Σταθμός

Οι βασικές αρχές που διέπουν τον Παιδικό σταθμό είναι οι εξής:

 1. Τα παιδιά είναι γεμάτα ικανότητες, πάθος και δημιουργική σκέψη. Ανακαλύπτουν τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις τους και την αλληλεπίδραση.
 2. Ο εκπαιδευτικός είναι συνδιοργανωτής και διευκολύνει τη μάθηση του παιδιού. Συμμετέχει, συνεργάζεται με το μαθητή, διευκολύνει, σχεδιάζει δραστηριότητες, θέτει ερωτήματα προκειμένου το παιδί να εμβαθύνει στις εμπειρίες μάθησης.
 3. Ένα περιβάλλον πολυδιάστατο, πλούσιο σε υλικά, μέσα από όμορφους, οργανωμένους χώρους, όπου το κάθε τι έχει σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν.
 4. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν το πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους μέσα από διαφορετικές συμβολικές γλώσσες, όπως τη ζωγραφική, τη γλυπτική, το θεατρικό παιχνίδι, το χορό, την κίνηση, τα μαθηματικά και τη γλώσσα.
 5. Οι γονείς θεωρούνται συνεργάτες για τα παιδιά τους και η συμμετοχή των γονέων είναι απαραίτητη σε διάφορες πτυχές του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 6. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται παρατηρητές των παιδιών και καθώς εργάζονται μαζί τους, καταγράφουν και συλλέγουν δεδομένα, όπως φωτογραφίες, σημειώσεις, βίντεο και συζητήσεις. Με αυτό τον τρόπο θέτουν ερωτήσεις που διευρύνουν τον τρόπο σκέψης των παιδιών τους και ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητά τους.

Στον παιδικό σταθμό του Littles συμμετέχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2.5 – 4 ετών.

Προνήπιο – Νηπιαγωγείο

Το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο αποτελεί το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον μάθησης. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, εξατομικεύοντας στις ανάγκες και τους προσωπικούς ρυθμούς του κάθε παιδιού. Βασιζόμενο στις αρχές της βιωματικής μάθησης, τα παιδιά προσεγγίζουν τη γνώση διαθεματικά και όχι κατακερματισμένη, ώστε όσα βιώνουν μέσα στη σχολική τους καθημερινότητα να έχουν νόημα για αυτά και να μπορούν να κάνουν τη σύνδεση τους με την πραγματική ζωή.

Η διετής φοίτηση αποτελεί το μεταβατικό στάδιο των μαθητών για το Δημοτικό.

 • Καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη.
 • Αποκτούν ενεργητική στάση απέναντι στη μάθηση.
 • Μαθαίνουν να γίνονται ενεργά μέλη μιας ομάδας με σεβασμό για τους συμμαθητές του και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν.
 • Διαμορφώνουν θετική στάση απέναντι στις Τέχνες και τον Αθλητισμό.
 • Καλλιεργούν περιβαλλοντική συνείδηση.
 • Καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη τους καθώς και την κριτική τους με σκοπό την επίλυση προβλημάτων.

Το πρόγραμμα του Προνηπίου και του Νηπιαγωγείου διαμορφώνεται από τις ακόλουθες αρχές:

 • Η προσχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση.
 • Η διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης.
 • Η γνώση οικοδομείται μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο.
 • Η συνεργασία με την οικογένεια και με την κοινότητα είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών.
 • Τα παιδιά είναι περίεργα από τη φύση τους για το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος του προνηπίου και νηπιαγωγείου είναι να ενδυναμώσει τη διάθεση των παιδιών για εξερεύνηση και μάθηση.
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος του είναι η ισορροπία μεταξύ των δράσεων με σαφείς μαθησιακούς στόχους που θέτει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του.