Συμπληρώνεται στο σύνολό της από τον/την ενδιαφερόμενο/η.Τα στοιχεία και κάθε πληροφορία τηρούνται κατά το νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δια της παρούσης συναινώ στη χρήση προσωπικών δεδομένων.

    Ενδιαφέρομαι για την εγγραφή του παιδιού μου στο Littles για τη σχολική χρονιά 2020 - 2021


    .