Θέσεις Εργασίας


  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου *

  Ανοιχτές θέσεις εργασίας

  • Αγγλική γλώσσα: Μητρική γλώσσα (native speaker) ή  κάτοχος διπλώματος επιπέδου Proficiency (ή επιπέδου C2)
  • Ηλικία: έως 40
  • Προϋπηρεσία: 5 έτη προϋπηρεσία στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
  • Με δυνατότητα εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης (ωράριο: 08.00 π.μ.– 16.00 μ.μ.)
  • Απόφοιτος Πανεπιστημίου Αγγλικής Φιλολογίας στην Ελλάδα (ΠΕ06) ή το εξωτερικό
  • Προϋπηρεσία: 5 έτη προϋπηρεσία στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
  • Ηλικία: έως 40
  • Με δυνατότητα εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης (ωράριο: 08.00 π.μ.– 16.00 μ.μ.)
  • Απόφοιτος Πανεπιστημίου Νηπιαγωγός ΑΕΙ στην Ελλάδα (ΠΕ60)
  • Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία στην προσχολική εκπαίδευση ή/και στην Πρωτοβάθμια στην Ελλάδα
  • Ηλικία: έως 40
  • Γνώσεις Η/Υ
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Με δυνατότητα εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης (ωράριο: 08.00 π.μ.– 16.00 μ.μ.)
  • Ζητείται μάγειρας/μαγείρισσα με προϋπηρεσία για εργασία σε Σχολείο στα Βόρεια Προάστια.
  • Προϋπηρεσία σε σχολική μονάδα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Απαιτείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης
  • Απαιτείται βεβαίωση ΕΦΕΤ
  • Περίοδος Εργασίας: Φεβρουάριος 2021 – Ιούλιος 2021
  • Ωράριο: 07.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.
  • Ημέρες Εργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή
  • Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση