Αποστολή

Στόχος του σχολείου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού προγράμματος προς τους μαθητές του, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξή τους μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων και επιχειρεί διαρκώς να βελτιώνει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του. Προσπάθεια του σχολείου είναι να υπάρχει ένα ήρεμο, ασφαλές, και υγιές περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάθε μαθητής αποκτά γνώσεις, καλλιεργεί δεξιότητες και αναπτύσσει την προσωπικότητά του και αποκτά θετικές στάσεις ζωής.

Εισαγωγή μαθητών

 • Ο καθορισμός του τρόπου εισαγωγής των μαθητών καθορίζεται ελεύθερα από το σχολείο.
 •  Η εισαγωγή των μαθητών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά βαθμίδα/τάξη ανά σχολικό έτος.
 • Η σειρά προτεραιότητας εγγραφής καλύπτεται με την εμπρόθεσμη αποστολή στη Γραμματεία α) της Αίτησης Εγγραφής και β) των αποδεικτικών κατάθεσης τόσο του ποσού της εγγραφής, όσο και του ποσού της προκαταβολής όπως αυτά προβλέπονται από την Τιμολογιακή πολιτική διδάκτρων , που ορίζεται από το σχολείο και η αίτηση αυτή γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση της μη εξάντλησης των διαθεσίμων θέσεων ανά βαθμίδα/τάξη ανά σχολικό έτος. Η ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης όλων των τυπικών διαδικασιών (προσκόμιση δικαιολογητικών, βεβαιώσεων κλπ) αποτελεί ευθύνη του γονέα/κηδεμόνα.
 • Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τόσο της τιμολογιακής πολιτικής όσο και του ποσού των διδάκτρων που έχει γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες.
 • Ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από τη Γραμματεία για την αποδοχή ή μη της αίτησής του.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα περί μη εγγραφής ή/και διαγραφής ενός μαθητή για λόγους που επηρεάζουν τη λειτουργία του.

Εγγραφή

Για την εγγραφή ενός μαθητή στο Νηπιαγωγείο του Littles κρίνονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εγγραφής που υποβάλλεται από το γονέα (έντυπο σχολείου)
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (έντυπο)
 • Παιδιατρικό ιστορικό (έντυπο σχολείου)
 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως Δήμου για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια
 • Φωτοτυπία εμβολίων από το Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή
 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας του μαθητή
 • Εγκριτική επιστολή εκδρομών (έντυπο σχολείου)
 • Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών και γονέων (έντυπο σχολείου)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για τη διευκόλυνση της επιλογής

Λειτουργία

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν τις ακόλουθες ημέρες και περιόδους, σύμφνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017):

 • Σάββατα και τις Κυριακές
 • 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)
 • 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)
 • Καθαρά Δευτέρα
 • 25η Μαρτίου (εθνική εορτή)
 • από Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)
 • 1η Μαΐου
 • Εορτή του Αγίου Πνεύματος
 • την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής

Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται και υπόκεινται σε τροποποιήσεις/εγκυκλίους από το Υπουργείο Παιδείας.

 • Οι γονείς ενημερώνονται για τις γιορτές/αργίες από το ετήσιο ημερολόγιο, τα μηνιαία Newsletter, την ηλεκτρονική πλατφόρμα Μykidsdo και από σημειώματα/email που κοινοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Προσωπικά στοιχεία

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τη Γραμματεία του σχολείου για αλλαγή των προσωπικών ή δημογραφικών στοιχείων τους με email στο info@littles.gr. Οι γονείς παρακαλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία του σχολείου για την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία επιθυμούν να επικοινωνούν με το σχολείο, καθώς σημαντικό μέρος των ενημερώσεων γίνεται ηλεκτρονικά.

Ωράριο

08:30-09:00 Προσέλευση με Ίδιον Μέσο
08:30-13:00 Βασικό Πρόγραμμα
13:00-14:55 Διευρυμένη λειτουργία Βασικού Προγράμματος

Άφιξη / Αναχώρηση

 • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρείται απαραίτητη. Η προσέλευση των μαθητών στο Littles ξεκινάει στις 8:30 π.μ. και ολοκληρώνεται αυστηρά με την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο προφυλάσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και ο σεβασμός προς τους υπόλοιπους μαθητές και τα μέλη της σχολικής ομάδας.
 • Η αναχώρηση των μαθητών γίνεται μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και προγραμματισμού η αποχώρηση των μαθητών που αποχωρούν με ίδιο μέσο πραγματοποιείται ενιαία μετά την αναχώρηση των σχολικών. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας προσέλθει νωρίτερα από την ώρα αναχώρησης, παρακαλείται να περιμένει στην είσοδο του σχολείου.
 • Η αναχώρηση ενός μαθητή πριν την επίσημη ώρα σχολάσματος γίνεται μόνο εκτάκτως και σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση έκτακτης αποχώρησης ο γονέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως έως τις 11:00π.μ. της εν λόγω ημέρας τη Γραμματεία του σχολείου.
 • Ο μαθητής παραλαμβάνεται από το σχολείο από τους γονείς ή από άλλο κατάλληλο πρόσωπο που έχουν συγκεκριμένα υποδείξει εγγράφως. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που θα χρειαστεί να παραλάβει το μαθητή από το σχολείο κάποιος άλλος, επιβάλλεται η έγκαιρη ενημέρωση της Διεύθυνσης και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ταυτοπροσωπίας. Το Littles δεν υποχρεούται να παραδώσει το μαθητή σε πρόσωπο που δεν είναι ρητά εξουσιοδοτημένο από τους γονείς.
 • Θέσεις Parking άμεσης παραλαβής: Το Littles έχει κατοχυρώσει προς εξυπηρέτηση των γονέων θέσεις Parking. Οι θέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως «θέσεις άμεσης παράδοσης/παραλαβής» και λειτουργούν ως εξής: Ο γονέας μόλις σταθμεύσει ενημερώνει τον υπεύθυνο του σχολείου για το μαθητή που πρόκειται να παραλάβει. Με εσωτερική επικοινωνία ενημερώνεται η Γραμματεία και με συνοδεία ενηλίκου στέλνει το μαθητή στην έξοδο για να γίνει άμεσα η επιβίβαση στο όχημα. Η διαδικασία αυτή κρίνεται αναγκαία, ώστε η παραμονή στις συγκεκριμένες θέσεις να είναι ολιγόλεπτη για να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους γονείς να παραλαμβάνουν άμεσα τους μαθητές χωρίς καθυστερήσεις. Εάν οι γονείς επιθυμούν να παραμείνουν στο χώρο του σχολείου για κάποιο ειδικό λόγο, δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους στις παραπάνω θέσεις parking άμεσης παράδοσης/παραλαβής.

Ενημερώσεις γονέων

Οι γονείς ενημερώνονται:

 • Στην αρχή κάθε σχολικού έτους στην Α’ Συνάντηση Γονέων με σκοπό την ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θέματα λειτουργίας.
 • Στις Συναντήσεις Γονέων που πραγματοποιούνται τρεις (3) φορές το χρόνο / ανά τρίμηνο με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα προόδου των μαθητών. Οι ημερομηνίες των συναντήσεων
  ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση του σχολείου στην αρχή του σχολικού έτους.
 • Σε έκτακτες συναντήσεις για ενημέρωση γονέων σε ειδικά θέματα.
 • Με μηνιαία newsletter
 • Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μykidsdo
 • Με σημειώματα/email που κοινοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους

Επικοινωνία

 • Για καθημερινά θέματα που μπορεί να προκύψουν στο χώρο του σχολείου, η επικοινωνία μεταξύ παιδαγωγών και γονέων γίνεται τηλεφωνικά μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος και όχι κατά την προσέλευση ή αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο.
 • Η επικοινωνία αναφορικά με οικονομικά/διοικητικά θέματα γίνεται και εγγράφως.
 • Για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας και στο email info@littles.gr.

Υγεία / Ασθένειες

 • Το σχολείο δεσμεύεται να εξασφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον.
 • Σε περίπτωση μεταδοτικής ασθένειας μαθητή, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα το σχολείο. Το σχολείο αναλαμβάνει να ενημερώσει τους υπόλοιπους γονείς της τάξης, μόλις έχει επίσημη ενημέρωση από τον γονέα ή/και τον παιδίατρό σας.
 • Ο μαθητής επιστρέφει υποχρεωτικά με σημείωμα παιδιάτρου ότι δεν μεταδίδεται πλέον το νόσημα και μπορεί να επιστρέψει στο σχολικό περιβάλλον. Διαφορετικά το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδό του μαθητή στο σχολείο, για λόγους προστασίας του μαθητικού πληθυσμού, ειδικά κατά τις περιόδους νοσηρότητας, όπου τα μέτρα προστασίας οφείλουν να εντείνονται από όλα τα μέρη.
 • Όταν ένας μαθητής ασθενεί ή έχει πυρετό είναι απαραίτητο να παραμείνει στο σπίτι. Μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο, εφόσον έχει περάσει ένα 24ωρο χωρίς τα συμπτώματα της ασθένειας ή της αδιαθεσίας και έχει επανέλθει σε υγιή κατάσταση. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής απουσιάσει λόγω ασθένειας κατά την επιστροφή του συστήνεται να προσκομίσει σημείωμα παιδιάτρου.
 • Σε περίπτωση ασθένειας του μαθητή κατά τη διάρκεια παραμονής στο χώρο του Littles, το σχολείο ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς για να παραλάβουν το μαθητή από το σχολείο και ο μαθητής παραμένει σε ειδικό χώρο εκτός τάξης μέχρι την παραλαβή του.
 • Όταν ο μαθητής απουσιάζει, λόγω ασθένειας ή κάποιας άλλης υποχρέωσης από το σχολείο, οι γονείς συστήνεται να ενημερώνουν τηλεφωνικώς τη Γραμματεία του σχολείου την ίδια μέρα.
 • Όταν ο μαθητής απουσιάζει, και σε περίπτωση που χρησιμοποιεί το σχολικό ως μέσο μεταφοράς, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τηλεφωνικώς τη Γραμματεία του σχολείου προκειμένου να διαμορφωθεί ανάλογα το δρομολόγιο.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος υπάρχει άμεση επικοινωνία με τους γονείς για την κατάσταση του μαθητή και τον τρόπο που προέκυψε το συμβάν και την παιδίατρο του σχολείου. Αν το περιστατικό είναι σοβαρό και απαιτείται μεταφορά στο νοσοκομείο αυτή γίνεται με ασθενοφόρο ή από τον γονέα.
 • Στο σχολείο δεν μεταφέρονται φάρμακα.
 • Το σχολείο τηρεί όλα τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης μεταδοτικών ασθενειών (εφαρμογή κανόνων υγιεινής, αερισμός τάξεων, καθαριότητα με απολυμαντικά μέσα).
 • Το σχολείο έχει ασφαλίσει τους μαθητές με ομαδικό ασφαλιστήριο για ατύχημα εντός του χώρου του.

Συνεργασία με παιδίατρο

Η παιδίατρος επισκέπτεται το σχολείο ανά τακτά διαστήματα για θέματα ενημέρωσης σε θέματα υγείας, αντιμετώπισης ασθενειών.

Δρομολόγια

 • Η μεταφορά των μαθητών προς και από το σχολείο με το σχολικό είναι προαιρετική.
 • Στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, οι γονείς ενημερώνονται για την ακριβή ώρα επιβίβασης και αποβίβασης. Σε περίπτωση καιρικών ή κυκλοφοριακών προβλημάτων, είναι δικαιολογημένη η καθυστερημένη άφιξη του σχολικού.
 • Οι μαθητές μαζί με τον συνοδό τους οφείλουν να βρίσκονται στον καθορισμένο χώρο επιβίβασης και αποβίβασης λίγα λεπτά νωρίτερα από ότι έχει ορισθεί. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά από ολιγόλεπτη αναμονή, το σχολικό θα αποχωρεί, γιατί οι καθυστερήσεις επιβαρύνουν σημαντικά το χρόνο των δρομολογίων και τους μαθητές.
 • Οι μαθητές δεν παραδίδονται σε κανέναν άλλο εκτός από τους γονείς ή πρόσωπα που έχουν υποδείξει οι γονείς εγγράφως μέσω email ή τηλεφωνικά. Τα άτομα που παραλαμβάνουν τους μαθητές ορίζονται από τους γονείς και πρέπει να έχουν μαζί την ταυτότητα τους στην αρχή του σχολικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο.
 • Για οποιαδήποτε αλλαγή δρομολογίου ή διαδικασίας παράδοσης/παραλαβής, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τη Γραμματεία του σχολείου.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των δρομολογίων ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος και τις εγγραφές μαθητών σε αυτό.
 • Σε έκτακτες περιπτώσεις μη δυνατότητας εκτέλεσης των δρομολογίων (βλάβη σχολικού, καιρικές συνθήκες) οι γονείς ενημερώνονται εγκαίρως για την παράδοση/παραλαβή των μαθητών με ιδιωτικό μέσο.

Οικονομικές υποχρεώσεις / Τιμολογιακή πολιτική διδάκτρων

 • Για τους μαθητές που εγγράφονται στο Littles καταβάλλονται δίδακτρα. Τα δίδακτρα γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση στους γονείς κάθε σχολικό έτος.
 • Τρόπος καταβολής διδάκτρων:
  • Προκαταβολή: 1500 ευρώ. Καταβάλλεται στο χρονικό διάστημα 01-10 Μαΐου και αφορά στην επόμενη σχολική χρονιά
  • Τα δίδακτρα -μετά την αφαίρεση της προκαταβολής καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις ως εξής:
   • Α’ Δόση: 1-10 Σεπτεμβρίου
   • Β’ Δόση: 1-10 Δεκεμβρίου
   • Γ’ Δόση: 1-10 Μαρτίου
 • Το ποσό της εγγραφής καταβάλλεται εφάπαξ κάθε έτος για την εγγραφή του μαθητή, δεν συμψηφίζεται με τα δίδακτρα και ορίζεται από τη Διεύθυνση . Το ποσό της εγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος καταβάλλεται μαζί με τα δίδακτρα του 3ου τριμήνου, δηλαδή από 1-10 Μαρτίου.
 • Η κατοχύρωση της θέσης για την οποία υποβάλλεται αίτηση εγγραφής προϋποθέτει την εμπρόθεσμη καταβολή αθροιστικά τόσο του ποσού της εγγραφής, όσο και του ποσού της προκαταβολής.
 • Τα ποσά της εγγραφής και της προκαταβολής δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διαγραφής του παιδιού με απόφαση του γονέα.
 • Σε περίπτωση διαγραφής ή διακοπής φοίτησης μετά την έναρξη του σχολικού έτους με απόφαση του γονέα τα δίδακτρα του σχολικού έτους οφείλονται στο ακέραιο.
 • Το κόστος μεταφοράς με σχολικό δεν συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η τιμολογιακή πολιτική των διδάκτρων για τη χρήση του σχολικού είναι ενιαία ανεξαρτήτως της επιμέρους ή μη χρήσης του. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης του σχολικού τα κόμιστρα δεν επιστρέφονται.
 • Το κόστος των προαιρετικών δραστηριοτήτων δεν συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Για τους μαθητές που εγγράφονται στο σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ισχύει η ίδια τιμολογιακή πολιτική.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της μη επανεγγραφής μαθητή σε περίπτωση που οφείλονται δίδακτρα προηγούμενου έτους ή δεν έχει καταβληθεί η προκαταβολή. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των διδάκτρων το σχολείο επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής διδάκτρων ανά σχολικό έτος ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις συνθήκες της αγοράς και τις απαιτήσεις της λειτουργίας του.

Εκπτώσεις

Οι εκπτώσεις που προβλέπονται στα δίδακτρα είναι:

 • 5% σε περίπτωση ολικής εξόφλησης με την προκαταβολή

Προσαρμογή

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο σχολείο, κυρίως για μαθητές που φοιτούν πρώτη φορά προκείμενου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Μετά την περίοδο προσαρμογής όλοι οι μαθητές ακολουθούν ενιαίο πρόγραμμα.

Τι φέρνουμε από το σπίτι

 • Όλοι οι μαθητές χρειάζονται δυο έως τρεις καθαρές εποχιακές αλλαξιές ρούχων, την οποία έχουν καθημερινά στην τσάντα τους.
 • Στο καθημερινό πρόγραμμα προτείνουμε στους μαθητές να φορούν ρούχα άνετα και απλά.
 • Στο χώρο του σχολείου απαγορεύονται τα αιχμηρά αντικείμενα ή πολύ μικρά αντικείμενα ή τα προσωπικά είδη (παιχνίδια, τιμαλφή κτλ).
 • Οι γονείς πρέπει να αναγράφουν το όνομα του μαθητή στα προσωπικά του αντικείμενα, όπως τσάντα, μπουφάν, ζακέτες, γιατί πολύ συχνά οι μαθητές φορούν ίδιο ή παρεμφερή ρουχισμό με τους συμμαθητές τους και είναι δύσκολη η αναζήτησή τους από τους ίδιους ή/και τους παιδαγωγούς.
 • Εξαιρετικά και ανάλογα με το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος ανά περιόδους του σχολικού έτους, το σχολείο μπορεί να προτείνει να φέρουν από το σπίτι τους πληροφορίες ή κάποιο αντικείμενο που θα βοηθήσει στην έρευνα των μαθητών (π.χ. ένα βιβλίο, μια φωτογραφία κλπ).
 • Οι γονείς παρακαλούνται να μη φέρνουν προς διανομή από το σχολείο προσκλήσεις για πάρτι και δώρα για τους συμμαθητές της τάξης. Η λίστα επαφών (contact list) δίνεται για την ιδιωτική επικοινωνία των γονέων προκειμένου να είναι ευχερέστερη η μεταξύ τους επικοινωνία.
 • Το σχολείο δεν φέρνει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας προσωπικών ειδών του μαθητή.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις + εκδρομές

 • Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης (ενδεικτικά μουσεία, θέατρα, πολιτιστικοί χώροι, πάρκα, κοινότητα) με στόχο την καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών μας.
 • Οι γονείς ενημερώνονται για αυτές εγκαίρως από το σχολείο με τα μηνιαία Newsletter, την ηλεκτρονική πλατφόρμα Μykidsdo και από σημειώματα/email που κοινοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του μαθητή σε αυτές είναι η έγγραφη συναίνεση του γονέα που δίνεται άπαξ κατά την αρχή του σχολικού έτους.
 • Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ή εκδρομές είναι σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εάν όμως κάποιος γονέας για σοβαρό λόγο δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του μαθητή σε κάποια εκπαιδευτική επίσκεψη ή εκδρομή, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη Γραμματεία του σχολείου. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής δεν θα προσέρχεται στο σχολείο.
 • Είναι απαραίτητη η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών κατά την ημέρα της προγραμματισμένης επίσκεψης για λόγους σωστής προετοιμασίας των μαθητών και προγραμματισμού. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσής του κατά την ημέρα της προγραμματισμένης επίσκεψης το σχολείο δεν αναμένει προς σεβασμό των υπολοίπων μαθητών και του σχολικού προγράμματος.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές οι γονείς δεν επιβαρύνονται, εκτός ειδικών περιπτώσεων.

Ενημέρωση + συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών και γονέων

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Littles συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα παιδιών, μαθητών/τριών ή υποψήφιων μαθητών/τριών του, καθώς και των γονέων και κηδεμόνων τους. Το Littles φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ) και την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών και γονέων» μπορείτε να μελετήσετε τη σχετική ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων, καθώς και να παρέχετε την συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή.

Έκτακτες συνθήκες

Η λειτουργία του Littles δύναται να ανασταλεί προσωρινά με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, όταν συντρέχουν εντελώς εξαιρετικοί λόγοι που εγκυμονούν κινδύνους και σύμφωνα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτάκτου ανάγκης με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Οι γονείς ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το σχολείο.

Αποδοχή κανονισμού

 • Σκοπός του κανονισμού είναι να δημιουργήσει ένα οργανωμένο περιβάλλον και να κωδικοποιήσει τους κανόνες λειτουργίας του σύμφωνα με τη φιλοσοφία και την αποστολή του. Για αυτό κρίνεται σημαντική η συνεργασία των γονέων, ώστε στην εκπαιδευτική-παιδαγωγική πολιτική του να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
 • Η τήρηση των κανόνων του σχολείου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση της αποστολής του και συντάσσεται συμφώνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017).
 • Η εγγραφή των μαθητών στο Littles αποτελεί έγγραφη δήλωση και πλήρη αποδοχή του Κανονισμού
 • Λειτουργίας, όπως αυτός προβλέπεται στο αρ. 11 του Ν. 682/1977.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει/τροποποιήσει τους όρους του κανονισμού, εφόσον κριθεί σκόπιμο.