Τον Μάιο του 2012 το Littles ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του. Τα εγκαίνια που έγιναν στην οδό Ελαιών, όπου είχε την αρχική έδρα του το Σχολείο, διαδέχεται η πρώτη σχολική χρονιά 2012-2013. Από τότε το Littles μεγάλωσε και το 2015 υποδέχεται πλέον τους μαθητές και τις μαθήτριες του στο νέο χώρο του Σχολείου, στην οδό Θεοδώρου Δηληγιάννη 11, όπου και εδρεύει μέχρι και σήμερα.
Το 2019 το Littles βραβεύεται με το βραβείο “Educational Leaders Awards” και από το 2020 έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων της UNESCO (UNESCO ASPnet).

φιλοσοφία

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν καθώς βλέπουν, αγγίζουν, μυρίζουν, γεύονται και κινούνται στο χώρο. Καθώς πειραματίζονται με όλα τα φυσικά υλικά που τα προκαλούν να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους. Τα παιδιά μαθαίνουν καθώς μιλούν, ακούν, παρακολουθούν, ρωτούν και απαντούν. Τα παιδιά δουλεύοντας σε μικρές ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους και ενεργούν από κοινού. Μέσα από το παιχνίδι αξιοποιείται η φυσική τους περιέργεια, αφυπνίζεται το ενδιαφέρον τους και ενεργοποιείται η σκέψη τους.

Πώς θα μπορούσαμε, λοιπόν, να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αν πρώτα δε μπούμε στο δικό τους κόσμο, ώστε να τα βοηθήσουμε να κατανοήσουν όσα τα περιβάλλουν?

Το Littles είναι ένα Σχολείο, όπου το παιδί αποτελεί αφετηρία και στόχο της εκπαιδευτικής δράσης. Κέντρο της φιλοσοφίας του σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Στόχος μας, η εφαρμογή ενός πρότυπου, δημιουργικού εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά προσχολικής ηλικίας, στο οποίο οι νοητικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυνατότητες του κάθε παιδιού καλλιεργούνται με προσεκτικό τρόπο κάτω από υγιείς και γεμάτες αγάπη συνθήκες.

Στο Littles ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράζονται με όλους τους δυνατούς τρόπους, μέσα από την κίνηση, τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τη ζωγραφική, τις κατασκευές, το θεατρικό παιχνίδι, τη δραματοποίηση, το παιχνίδι με το φως και τις σκιές, τη μουσική. Βασιζόμενοι στην αρχή ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα, όταν εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, παιδαγωγοί και παιδιά δρουν ενεργητικά προκειμένου να προσεγγίσουν τn γνώση μέσα από μικρές, καθημερινές ανακαλύψεις και την έρευνα ενός θέματος σε βάθος. Γιατί μόνο όταν η γνώση γίνεται ενεργητική και βιώνεται, τα παιδιά ανακαλύπτουν και χαίρονται τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Έτσι, εξελίσσονται σε αυτόνομες προσωπικότητες έχοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.

όραμα

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις το Littles φιλοδοξεί μέσα από καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα να συμβάλλει – στο μέτρο που του αναλογεί – στη δημιουργία ευαισθητοποιημένων πολιτών ενός καλύτερου, ομορφότερου και δικαιότερου κόσμου.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόσο του Παιδικού Σταθμού όσο και του Νηπιαγωγείου του Littles περιλαμβάνονται μια σειρά από projects και εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις παρακάτω αρχές:

1. Ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει πώς να μαθαίνει, πώς να αποκτά τη γνώση.
2. Να μαθαίνει πώς να κάνει πράξη αυτά που μαθαίνει.
3. Να μαθαίνει να συνυπάρχει, να ζει με τους άλλους, να συνεργάζεται μαζί τους και να κατανοεί τα συναισθήματά τους.
4. Να μαθαίνει να υπάρχει, να ζει μια ολοκληρωμένη ζωή.

Οι αρχές αυτές σχετίζονται άμεσα με τους 4 πυλώνες της Εκπαίδευσης όπως αυτοί περιγράφονται στην Έκθεση της UNESCO του 1996.