Το Littles προσφέρει στους Απόφοιτούς και φίλους τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια σειρά από απογευματινές Δραστηριότητες. Το κάθε πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά, έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία και γίνεται σε μικρές ομάδες από πεπειραμένους εκπαιδευτικούς.

Τα πρώτα προγράμματα που έχουν ήδη ενταχθεί στο Littles Alumni Club είναι το English Club Reloaded και το Jiu Jitsu ενώ στη συνέχεια θα προστεθούν και άλλα εκπαιδευτικές ή/και αθλητικές Δραστηριότητες.

English Club Reloaded

Σύμφωνα με μελέτες η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας οδηγεί ένα παιδί σε βελτιωμένη σχολική απόδοση και υψηλό βαθμό κοινωνικοποίησης. Μάλιστα, όσο μικρότερο ηλικιακά είναι το παιδί, τόσο πιο εύκολο είναι να διδαχθεί μια ξένη γλώσσα και παράλληλα να έρθει σε επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό, με ήθη και έθιμα που μέχρι τότε του ήταν άγνωστα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του English Club Reloaded είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο ώστε εκτός από την εκμάθηση της γλώσσας να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με έναν νέο κόσμο.

Tα παιδιά θα αλληλεπιδράσουν και θα αγαπήσουν την Αγγλική γλώσσα, αποκτώντας παράλληλα ευχέρεια στην επικοινωνία τους μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων όπως:

 • Φωνολογικές ασκήσεις
 • Αφήγηση και σύνθεση ιστοριών
 • Αφήγηση ποιημάτων με ομοιοκαταληξία
 • Παιχνίδια με γραμματικά φαινόμενα όπως: άρθρα, ουσιαστικά, ρήματα, πληθυντικός και χρόνοι
 • Εκπαιδευτικές κάρτες
 • Πειράματα
 • Κατασκευές
 • Δραματικό παιχνίδι

Littles Jiu Jitsu

Το πρόγραμμα έχει έντονο το στοιχείο του παιχνιδιού. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν :

 • Να λειτουργούν μέσα στις ομάδες
 • Να έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση
 • Να πειθαρχούν
 • Τις δυνατότητες αλλά και τα όρια του σώματός τους
 • Να έχουν καλύτερο νευρομυϊκό συντονισμό

Ένα ακόμα σημαντικό εφόδιο και εργαλείο ζωής που αποκτούν τα μικρά παιδιά, είναι αυτό της αυτοάμυνας και της αυτοπροστασίας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν επίσης:

 • Να έχουν τον έλεγχο του χώρου
 • Να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από αυτόν
 • Να αποκλιμακώνουν όταν αισθάνονται τον κίνδυνο είναι πολύ κοντά και
 • Εάν δεν γίνεται αλλιώς να δράσουν με βάση το τρίπτυχο ‘’εύκολα – γρήγορα – αποτελεσματικά’’.

Όλα αυτά γίνονται μέσα από ευρηματικά παιχνίδια, έτσι ώστε η αυτοάμυνα να είναι μάθημα και διασκέδαση.